Hva viser måleren din om deg?


For å være en vellykket «stressmestrer» må man kjenne seg selv og være bevisst og ha oppsyn med sitt indre stressbarometer. Fornekter du stress, vil du heller ikke skape muligheten for å gjøre noe med det. Nedenfor er en avkrysningsliste. Prøv å sjekke ut hvilke punkter du kjenner deg selv igjen i. Kanskje det ikke er deg som er stresset, men en medarbeider, en god venn eller et familiemedlem. Da kan du jo spørre personen om hvor han eller hun ligger på stressbarometeret. Eller kan du lese igjennom listen med tanke på at du som leder skal kunne gjenkjenne stress-signaler fra ansatte.


Bevisstgjøring om stressorer i livet ditt. Sett kryss i konstant eller tidvis hvis du kjenner deg igjen.

Konstant: Tidvis:  
    Situasjonen (på jobb og/eller privat) er svært krevende
    Jeg føler meg uforberedt
    Jeg føler jeg har for lite tid
    Jeg har for høyt tempo
    Jeg føler et stort arbeidspress
    Jeg har for stramme deadlines
    Jeg har for mye overtidsarbeid
    Jeg har en opplevelse av ikke å gjøre en god nok jobb
    Jeg har «kort lunte»
    Jeg kommer med unnskyldninger og bortforklarer stress med at det er midlertidig, mens sannheten er at det har jeg sagt i lang tid
    Jeg takler kritikk dårlig
    Jeg takler irritasjon dårlig
    Jeg kjenner at hodet er fullt
    Jeg opplever mobbing eller sjikane
    Jeg har ikke mestringsfølelse
    Jeg føler meg mer pessimistisk og negativ enn vanlig
    Jeg føler meg utrygg på jobb pga. uklar arbeids- eller rollefordeling, manglende støtte fra ansatte/overordnede, manglende utdanning/erfaring til å kunne gjennomføre arbeidsoppgavene, eller annet: _______________
    Jeg føler at alt er et ork, selv det jeg vanligvis gleder meg over
    Jeg trekker meg unna
    Jeg føler ingen glede
    Jeg misliker å tape
    Jeg utsetter prosjekter, plikter og arbeidsoppgaver
    Jeg føler stress i kroppen på følgende steder (eks. klump i magen, press i brystet, kaldsvetter, hodepine):
    Jeg sover dårlig
    Jeg husker dårligere enn vanlig
    Jeg liker å ha kontroll/jeg er en anelse kontrollfrik
    Jeg er perfeksjonist
    Jeg er konfliktsky
    Jeg er langsint
    Jeg føler meg trist innimellom
    Jeg føler meg deprimert
    Jeg sliter med å fokusere
    Jeg har vanskeligheter med å konsentrere meg
    Jeg mangler motivasjon
    Jeg sliter med lav selvfølelse/selvtillit
    Jeg plages av utmattelse, både emosjonellelt, mentalt og fysisk
   

Jeg misliker disse situasjonene sterkt: ______________________, og det har en viss negativ innflytelse på min hverdag.

F.eks: Å prate i større forsamlinger, å stå i konfliktfylte situasjoner, å få kritikk, å kjøre bil, søndager med en følelse av engstelse, å være grensesettende, ikke å ha kontroll, når jeg ikke kan gjøre andre til lags.


Fire nivåer på stressbarometeret
Ut ifra bevisstgjøringen du akkurat gjorde, du gjør en egenvurdering av hvor du ligger med hensyn til stress. Benytt magefølelsen i vurderingen.

Grønt nivå
Grønt nivå er lavt stress som mer handler om en følelse av travelhet eller å kjenne seg litt presset for tid innimellom. Du sover godt, lever et sunt og balansert liv og har god fokuseringsevne. Du kjenner deg lettere stresset innimellom, men generelt sett er livet godt. Grønt nivå av stress kan være en drivkraft og kjennes motiverende.

Gult nivå
Gult nivå er generelt stress. Du har lav energi innimellom, det er visse ting du ikke tar tak i, du kan miste fokus og ha dårlig konsentrasjonsevne. Du sover kanskje dårlig innimellom og kjenner litt på stress-symptomer i  kroppen (klump i magen, kaldsvette, indre uro, med mer).

Oransje nivå
Oransje nivå betyr et stigende og betydelig stressnivå. Du er sliten og utmattet, du kjenner deg irritert og kan oppleve tunnelsyn eller at hodet er fullt. Du kjenner deg anspent i kroppen og har en følelse av konstant indre uro eller stress. Det er lenge siden du har følt deg ordentlig oppladet, uthvilt, positiv og lett til sinns, og du kan kjenne deg svimmel. Du finner det vanskelig å prioritere oppgaver og kan ikke konsentrere deg. Du sover ofte dårlig.

Rødt nivå
Rødt nivå er høyeste risikonivå. Du er utbrent, kan føle deg apatisk, handlingslammet, nedstemt/lei deg, konsentrasjonsproblemer, sliter med beslutningsvegring, føler deg overveldet og har sannsynligvis en dårlig kvalitet på nattesøvnen. Du er tidvis irrasjonell, har kort lunte og er oppfarende, trist eller gråter uten tilsynelatende grunn. Du har mest lyst å isolere deg og ikke ta tak i noen verdens ting. Alt er et ork. Du har sannsynligvis flere stressreaksjoner som klump i magen, indre uro, en følelse av angst, mage-tarmproblemer eller andre symptomer som du kan finne i de to listene over fysiske og mentale stress-symptomer.

------------------------------------------------------------------------------------------------- Rødt nivå
--------------------------------------------------------------------- Orange nivå
------------------------------------------ Gult nivå
---------------- Grønt nivå

Observer deg selv, kjenn etter og vær ærlig med deg selv! Når du er på grønt nivå og på vei mot gult, er det på tide å stoppe opp. Identifiser det som trigger stressnivået i livet ditt, og se på hvilke muligheter som finnes for å håndtere det på en gunstig måte. Stress kan ikke unngås, men vær bevisst på nivået av stress, ta gode valg som gagner deg, og gjør forandringer i livet ditt som leder deg mot grønt nivå. Det er god selvledelse.

Er du stresset, få deg en samtalepartner. Det er motbakkeløp uten.

Ta kontakt med Heidi på mobil 92261197 eller e-post heidi@baklinikken.no.