Livet skal være herlig og leves, det er ikke en krig som skal "vinnes".

Det er forferdelig slidsomt å ha sinneproblemer, men den gode nyheten er at der er hjelp å hente. Sinne er destruktivt for både kropp, sinn og sjel, og ikke minst i våre relasjoner med andre mennesker. Du kan lære deg å mestre ditt sinne, ved bl.a. å trene opp din selvfølelse, trene ned ditt kontrollbehov, styrke dine sosiale ferdigheter og finne den indre roen. Det handler om å  tolerere følelser som er forbundet med en svært ubehagelig stimulus eller situasjon, ved verken å vike unna, flykte, angripe, forvrenge eller dømme. 


Fokus på selvutvikling generelt

I dette 12 ukers program har vi fokus på selvutvikling generelt (se "Personlig coaching"), med spesiell fokus på sinne. Din fremgang er en kombinasjon av våre samtaler og hjemmelekser. Du får verktøyene til å trene når leiligheten byr seg og du har en løsning på problemet.

Jeg jobber utelukkende individuelt, og ikke med gruppeterapi, da jeg ønsker å ha full fokus på deg og dine utfordringer. Det gir deg anledning til å åpne deg helt og få den tiden du trenger uten andres avbrytelse. Og det gir meg anledning til å skreddersy hjemmeleksene (verktøyene) til deg og dine behov.


Pris

Prisen for hele programmet er kr. 12.000 (inkl. mva). Det dekker 12 timer hvor vi ses en gang i uken. Det er ønskelig med kontinuitet hver uke, men naturligvis helt uproblematisk med kortere ferie- eller sykdomsopphold. Ved lengere opphold tar vi en prat på telefon eller epost og holder kontakten løpende, så ting du jobber på ikke glemmes.


Du er velkommen til å kontakte meg, så vi kan ta et møte og kartlegge om jeg er den riktige terapeuten for deg. Det er viktig at du føler deg komfortabel og har tillitt til meg som din coach. Første møte koster kr. 990,- inkl. mva. Hvis du ønsker å fortsette med programmet etter første time, inngår timen som en del av programmet. 


Beste hilsen,

Heidi Bjurquist

Rådgiver og coach 

heidi@baklinikken.no / mobilnr. 92261197