...ta tilbake livsgnisten


Å være stresset til en grad så man kjenner seg utbrent, er en stor påkjenning for både en selv og ens omgivelser. En stor del av den yrkesaktive del av befolkningen har følt seg utbrent minst i en periode av deres liv. En del mer enn en periode. Utbrenthet er  "den nye folkesykdom". Kroppen tappes for krefter og selv det man ellers gleder seg over blir et ork. Det å gå på jobb, eller være sammen med familie og venner som man ellers setter pris på, oppleves som plikter og prestasjoner.   

Utbrenthet er ingen sykdom, men en tilstand som skyldes stress over lang tid.

Det handler sjeldent utelukkende om stress på jobben, men kombinerer man dette med mengden av øvrige daglige utfordringer i privatlivet, da kan livet kjennes overveldende og vanskelig å takle.

Om du kjenner deg selv igjen i en eller flere av nedenstående punkter, da er du ikke helt i balanse og trenger å endre kurs i livet:

  • Har du lav selvfølelse og / eller lav selvtillitt?
  • Preges du av følelsesmessig utmattelse?
  • Mangler du motivasjon?
  • Trekker du deg unna og får ikke ting gjort?
  • Føler du stort arbeidspress og opplevelse av å ikke gjøre en god nok jobb?
  • Kjenner du at hodet er fullt, og at du er i kronisk alarmberedskap (flere negative og pessimistiske tanker enn vanlig)?
  • Har du indre uro og en følelse av stress?
  • Føler du ingen glede?
  • Har du "kort lunte" og tåler dårlig kritikk?


Med et 3 måneders personlige coaching program får man styrket sin selvfølelse / selvtillitt, blir bevisst på sine sterke sider og styrket sine utviklingsområder. Man finner innhold i livet og setter oppfyllende mål. Jeg har fokus på stress- og tankemestring, slik at klienten har gode verktøyer til ikke å ende opp i samme situasjon igjen.

Ofte betaler arbeidsgiver gjerne coaching programmet. Ikke bare får han tilbake sin arbeidstaker, men han får en styrket versjon av personen tilbake. Prisen for et 3 måneders program er kr. 12.000 inkl. mva og dekker 12 timer. 

Ta gjerne kontakt for avtale om uforpliktende møte på telefon 92261197 eller e-postheidi@baklinikken.no. Denne første time koster kr. 990,- eller inngår som en del av programmet hvis du ønsker å begynne etter første time. 

Heidi Bjurquist
Rådgiver og coach