For en arbeidsgiver er det en god investering å tilby sine ledere en ekstern ledelses-rådgiver/coach til de ledelsesmessige og menneskelige utfordringer de møter i hverdagen. Som arbeidsgiver har man ikke alltid de nødvendige tidsresursser til rådighet for å gi lederen den sparring han eller hun trenger, hva enn det er en nyutnevnt leder eller en erfaren leder som ønsker å utvikle seg i lederrollen. En utenfor-stående sparringspartner kan hjelpe lederen med å sorterer tankene og se på utfordringene med nye øyne. I løpet af et coachingforløp vil lederen få klarhet i sine grundleggende verdier, oppnå større gjennomslagskraft og samtidig utvikle sine lederkompetenser. I timene prater vi bl.a. om stressmestring, mentaltrening, konflikt-håndtering, adferdsforandring, kommunikasjonsevner, livsbalanse og trivsel, arbeids-miljø og økt kreativitet. Lederstøtte kan også handle om utfordringer av mer personlig og privat karakter som gjør at man føler seg stresset, presset eller sliten i en periode. Samtalene tar alltid utgangspunkt i lederens situasjon og aktuelle utfordringer, både i rollen som leder og som menneske, hvor målet er å øke prestasjonsevnen og tilfredsheten i hverdagen.
 
Vi legger i utgangspunktet opp til en samtale per måned á 1,5 time og hvis man i perioder har behov for hyppigere sparring, så utvider vi naturligvis rammene. Første sesjon er på 2 timer. Kr. 1.500 per sesjon (1,5 time) ekskl. mva. Man kan velge enkeltsesjoner eller et årsprogram koster kr. 19.000 ekskl. mva (litteratur inkludert). 

Ta kontakt ved bestilling av samtale på heidi@baklinikken.no.

BA Klinikken
Heidi Bjurquist
Mobil: +4792261197
: Rådgiver / coach på BA Klinikken i Oslo
: Mentor for ledere/medlemmer i fagforbundet Ledernes Hovedorganisation i Danmark
: Forfatter for Hegnar Media - Modighetsmuskler (2013) og Karriereforeldre (2012)