Hvis ja, vil arbeidsgiver kunne få forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for tiltak for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller som er sykmeldt og mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Jeg er veileder for arbeidsgivere som ønsker å senke sykefraværet. 

Ta kontakt med HR-avdelingen eller bedriftshelsetjenesten på din arbeidsplass og be om stressmestring eller veiledning for veien tilbake til jobb. 

Selvom din arbeidsgiver ikke er en IA-bedrift, velger mange arbeidsgivere å dekke stressmestringskurs eller veien tilbake etter utbrenthet for deres ansatte. Det gagner sykefraværet i lengden. Sett opp en time hos meg, så kartlegger jeg ditt behov og sender en anbefaling til deg eller din arbeidsgiver. 

Heidi / heidi@baklinikken.no