Ved pasientens første besøk, innledes besøket med en anamnese (pasientens egen sykdomshistorie), dette for å gi oss nødvendig informasjon som kan være relevant for å finne pasientens grunnleggende problem, og for vår kommende behandling. For eksempel sykdommer, operasjoner, arbeidsforhold, fysisk aktivitet og lignende. Deretter følger en grundig undersøkelse, både muskulært og neurologisk, som må til for å finne eventuelle forstyrrelser i bevegelsesmønsteret og årsaken til pasientens plager. Ut i fra hvilke svar vår undersøkelse gir, legger vi opp vår behandling. I visse tilfeller viser vår undersøkelse at pasientens problem ikke ligger innen vårt arbeidsfelt, for eksempel svulster, beinskjørhet, og forhold som ikke er knyttet til bevegelsesapparatet. Pasienten vil da bli henvist til rett person, for eksempel lege, for videre undersøkelser.

Dersom vår undersøkelse viser problemer i bevegelsesapparatet som er aktuelle for våre behandlingsmetoder, kan behandlingen begynne. Selve behandlingen varer fra 30 til 45 minutter, helt avhengig av problemenes omfang fra pasient til pasient.

Naprapater betrakter kroppen som en helhet, og oppdager gjennom dette at mange symptomer oppstår via såkalte kjedereaksjoner i kroppen. Det er derfor viktig for oss å ha et bredt spekter av behandlingsmetoder, så vi kan ta for oss alle de problemene som er aktuelle for pasientens smerter.

De behandlingsmetodene naprapatene i hovedsak benytter seg av er:

  • Manipulasjon, en teknikk der vi med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten, og funksjonen i ulike ledd. Grepene er meget spesifikke, og utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.
  • Mobilisering, en form for spesifikk og leddnær tøyning, som brukes for å normalisere bevegeligheten mellom ledd.
  • Artikulering, en metode for å øke leddutslaget ved en bevegelse i et ledd. Vanlig etter lang tids imobilisering, etter for eksempel gipsing av et ledd etter en skade.
  • Triggerpunktbehandling/Pressur, en metode for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling.
  • Massasje, for å myke opp muskler og bindevev, redusere muskelspenninger og øke sirkulasjonen i kroppen.
  • Muskeltøy, for å øke fleksibiliteten i musklene og redusere muskelspenninger over lengre tid.
  • Elektroterapi og ultralyd, for å få en effekt på problem som er lokalisert dypt i kroppen og i musklene.