Ved en førstegangskonsultasjon vil møtet innledes med en
anamnese (samtale) der osteopaten samler informasjon fra pasienten som kan være
til nytte for å finne pasientens grunnleggende problem. Dette vil innebære ting
som nåværende problem/plage, tidligere sykehistorie, familiære/arvelige
sykdommer, medisiner, arbeidsforhold, sosiale relasjoner/familie,
aktivitetsnivå med mer.

Deretter gjennomføres en grundig undersøkelse av hele
kroppen, som utover det å kartlegge den enkelte pasientens grunnleggende
problem også skal utelukke all sykdom og patologi som evt gjør at pasienten bør
oppsøke lege eller annen hjelp.

Ut i fra funnene i anamnesen og den manuelle undersøkelsen
vil osteopaten og pasienten sammen sette opp målsetning for behandlingen, samt
en individuell og tilpasset behandlingsplan for veien videre. Her vil det også
bli inkludert eventuelle øvelser/tiltak som pasienten må gjøre på egenhånd
dersom målet skal oppnås.