Top

Hva er coaching?

Coaching er et synergisk samarbeid som hjelper klienten til å ta kvantesprang ved å fokusere på sine ekte prioriteringer, målsettinger og muligheter. Sentrale parametere i klientens personlige utvikling er å identifisere sine personlige verdier og utvide sin komfort sone. 

Klienten velger selv hva han/hun vil fokusere på, mens coachens rolle er å lytte og bidra med observasjoner og spørsmål. Denne interaksjon gir klarhet og beveger klienten imot handling og forandring. Coaching akselererer klientens fremgang ved å gi enda større fokus og oppmerksomhet på muligheter. Klienten tar aktivt eierskap for å finne frem til løsninger og ta handling.

En av grunnholdningene i co-active coaching er, at klienten er et helt, ressursfullt og kreativt menneske, som ikke trenger å fikses på eller repareres. Profesjonell og personlig coaching dekker hele individet, fra personlig utvikling til helse, fra karriere til relasjoner, og mye mer. Formålet er å oppnå handling og læring gjennom erfaring, slik at klienten oppnår en balansert og tilfredsstillende livssituasjon. Følgelig blir klienten en bedre leder; for seg selv og for andre. 

Å arbeide med en coach betyr å inngå et partnerskap som løper over en kortere eller lengere periode. Coachingen kan gjennomføres over telefon, men fortrinnsvis vil det foregå i personlige møter. 

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte, hvor vi kartlegger hvilken type coaching som er riktig for deg, enten på telefon 92261197 eller e-post heidi@baklinikken.no. Timeprisen er kr. 990,- inkl. mva.


Ha en fin dag!

Heidi Bjurquist
Rådgiver og coach

Coach

Heidi Bjurquist

Heidi Bjurquist

Personlig/Profesjonell Coach

...gi livet ditt en ny design

Kroppen og psyken er som de to sidene av et ark papir; blir den ene siden krøllete, skjer det samme med den andre siden også!


Japansk ordtak