Top

Hva er akupunktur?

Akupunktur er en 5000 år gammel kinesisk behandlingsform. Ordet akupunktur kommer fra de to latinske ordene acus = nål, spiss, og punktur, partisipp av pungere = punktere, stikke.

Akupunktur er blitt den internasjonale betegnelsen på denne gamle kinesiske behandlingsmetoden. I tradisjonell kinesisk medisin (TCM) ser man på sykdom som en ubalanse i kroppens energisystem.

Ut fra dette stiller akupunktøren en diagnose, og bestemmer så hva som skal gjøres av behandling. Det kan være å stimulere nålene på bestemte måter for å styrke kroppen dersom det er lite energi, for eksempel ved generell slapphet og uopplagthet. 

Akupunktøren velger deretter ut punkter som passer for den enkelte pasient, vanligvis mellom 2og 14 nåler per behandling. En behandling hos akupunktøren varer fra 30 og 45 minutter, avhengig av alder og av hva du behandles for. Antall behandlinger kan variere. Fra to til seks behandlinger ved akutte plager og mer enn 10 ved kroniske plager. Noen velger å benytte akupunktur for å styrke immunforsvaret, mens andre, med for eksempel kroniske plager velger kontinuerlige vedlikeholdsbehandlinger. Som regel behandler man fra en til to ganger per uke, men i noen tilfeller sjeldnere, særlig hvis det dreier seg om vedlikehold.

I akupunkturbehandlingen brukes tynne nåler som stikkes inn i spesielle akupunkturpunkter som finnes spredt over hele kroppsoverflaten. Det er ca. 400 forskjellige akupunkturpunkter på hver kroppshalvdel. Akupunkturnålene føres inn til riktig dybde og innstikksretning og står inne fra 20 til 45 minutter. Til hver behandling brukes det fra 3 til 15 nåler som er meget tynne. Det oppstår derfor sjelden smerter når nålene settes.
En viktig indikator på at akupunkturnålen er satt riktig, er at det oppstår en egen nålefølelse eller “De Qi” som kineserne kaller det. Nålene blir vanligvis stående urørt, men de kan også manipuleres med fingrene, varmes opp eller stimuleres elektrisk, avhengig av hvilke effekter man ønsker å oppnå. Det brukes av og til også kopping i behandlingen for eksempel ved muskelsmerter.

Sykdom og smerte kan også oppstå som følge av triggerpunkter i muskulaturen. Disse smertepunktene i muskulaturen kommer ofte av overbelasting og stress. Akupunktøren bruker da såkalt triggerpunktsbehandling der de stramme stedene i muskulaturen løses opp.  

Akupunktøren følger strenge regler når det gjelder forsvarlig behandling av pasientene.  

Akupunktør
Gunhild Sveen

Gunhild Sveen

Akupunktør

Priser akupunktur

 • Akupunktur førstegangskonsultasjon m/behandling
  Kr 720,-
   
  Akupunktur oppfølging
  Kr. 620,-


  Akupunktur barn 0-12 år
  Kr 520,-

  Ansikts-akupunktur
  Kr. 890,-