Top

For arbeidsgivere

Jobber du i en IA-bedrift?

Hvis ja, vil arbeidsgiver kunne få forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for tiltak for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller som er sykmeldt og mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Jeg er veileder for arbeidsgivere som ønsker å senke sykefraværet.

Les mer

Samtalepartner for bedriftsledere

Å være bedriftsleder kan være tøft og ensomt, det er kaldt på toppen selv i de gode tider. Alle ledere trenger en ventilasjonskanal.

Les mer

Utbrenthet

Å være stresset til en grad så man kjenner seg utbrent, er en stor påkjenning for både en selv og ens omgivelser.

Les mer

Lederstøtte / Ledercoaching

For en arbeidsgiver er det en god investering å tilby sine ledere en ekstern ledelses-rådgiver/coach til de ledelsesmessige og menneskelige utfordringer de møter i hverdagen.

Les mer

Mekling / Konfliktløsning

Vi har god erfaring og vår metode er effektiv for mekling og løsning av konflikter i grupper. Kontakt oss for et møde og kartlegging av konfliktens omfang, og få et spesialtilpasset tilbud.

Les mer
Sidebar

Coach

Heidi Bjurquist

Heidi Bjurquist

Personlig/Profesjonell Coach