For å sikre jevnlig oppfølging av bedriftens ansatte utfører vi behandlinger, ergonomisk tilrettelegging og arbeidsplassvurdering ute på bedriften.

Dette vil bidra til å forebygge muskel- og skjelettplager samt redusere sykefraværet.

Med behandling på arbeidsplassen unngår de ansatte lang reisevei og gir økt mulighet for rask behandling.

I tillegg til behandlinger på arbeidsplassen tilbyr vi egne bedriftstilbud til de ansatte ved behandlinger utført på klinikken.

Er dette av interesse og dere vil gjøre som Nordisk Film Kino, DB Schenker og RSM Norge

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

E-post: post@baklinikken.no